top of page

Privacybeleid

U leest op dit moment de privacyverklaring van Globe Couriers BV. Globe Couriers BV is een verhuurbedrijf van kantoor- en bedrijfsruimtes met als handelsnaam Globe Centers. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Globe Couriers BV verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.  

 

1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Globe Couriers BV. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van e-mails.

Globe Couriers BV stuurt via het interne emailprogramma van Microsoft Office 365 en via de website bedrijfruimteshuren.nl e-mails. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Globe Couriers BV en op ons server bij DSD.

 

2. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Globe Couriers BV via de website www.bedrijfruimteshuren.nl. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

 

3. Analytics

De website van Globe Couriers BV verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de huurovereenkomsten die worden aangegaan.

4. Ontvangers

De gegevens die Globe Couriers BV ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

4.1. Wix.com

Op het moment dat u een vraag stelt via het contactformulier over beschikbare ruimtes, wordt  uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Wix.com.

4.2. XS4All.nl

De e-mail van Globe Couriers BV wordt gehost bij XS4All. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van XS4All.

4.3. Yourhosting en Wix

 De website en back-ups van de website worden gehost bij Yourhosting en Wix. Gegevens die u achterlaat op de website van Globe Couriers BV zijn op de servers van Wix.com opgeslagen.

 

5. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Globe Couriers BV, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 

5.1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in DSD. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd.

 

5.2. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Globe Couriers BV via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, bijlagen opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

6. Opslagperiode

6.1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

7. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens fysieke kopieën gemaakt van legitimatiegegevens. Uw gegevens worden beheerd in een kluis van Globe Couriers BV. De persoonsgegevens die door Globe Couriers BV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de medewerkers van Globe Couriers BV. Digitale gegevens van bovenstaande software zijn beveiligd met een wachtwoord. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Globe Couriers BV privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

8. Camera’s

Globe Couriers BV maakt gebruikt van camera’s  met videoregistratie in openbare ruimtes. Deze worden maximaal een maand bewaard.

 

9. Uw rechten

 

9.1. Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Globe Couriers BV vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Globe Couriers BV. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 

9.2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Globe Couriers  BV.

 

9.3. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Globe Couriers BV opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht.

 

9.4. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw  gegevens bij Globe Couriers  BV vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Indien u een huurcontract  heeft getekend, dan zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens na het einddatum van het huurcontract nog 7 jaar te bewaren.

 

9.5. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Globe Couriers BV niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

 

 

9.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Globe Couriers BV uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@globecenters.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

10. Plichten

Globe Couriers BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denkt u hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Globe Couriers BV via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de gewenste informatie te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Globe Couriers BV de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Globe Couriers BV met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

 

Globe Couriers BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Globe Couriers BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Globe Couriers BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

11. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Globe Couriers BV. 020 68 28 222.

 

Bel voor meer informatie         020 688 88 88

bottom of page